اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های زبان تجاری

هدف FCFUT چیست؟

هدف ما از اجرای دوره ها توانمندسازی تجار ،  دانشجویان بازرگانی ، دانشجویان و فارغ التحصیل های زبان انگلیسی ، دانشجویان مدیریت ، کارشناسان و مدیران بازرگانی کشور دانشجویان MBA وتمامی افراد در گیردر فعالیت های برون مرزی برای برقراری ارتباطات موثر و کارا در تمام جنبه های تجارت بین المللی می باشد.